"Hills"
Oil on Canvas
20" x 26"
Sergey Kaiko
"Mountains"
Oil on Canvas
32" x 32"
Sergey Kaiko
"Foothills"
Oil on Canvas
28" x 30"
Sergey Kaiko
Sergey
Kaiko
"Strawberries"
Oil on Canvas
12"  x 12"
Sergey Kaiko
"Melons"
Oil on Canvas
12"  x 12"
Sergey Kaiko
"Pears"
Oil on Canvas
12"  x 12"
Sergey Kaiko
"Saxophone"
Oil on Canvas
28" x 14"
Sergey Kaiko
SOLD
"Shores"
Oil on Canvas
26" x 26"
Sergey Kaiko
"Clouds"
Oil on Canvas
36" x 36"
Sergey Kaiko